Hỗ trợ Dự án Nhà Vệ sinh trường học trên Global Giving

Hỗ trợ Dự án Nhà Vệ sinh trường học trên Global Giving

Hành động nhỏ. Tác động lớn.
Cải tạo nhà vệ sinh trường học để nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục

Trên toàn cầu, hơn 4,2 tỷ người đang không được tiếp cận hệ thống nhà vệ sinh an toàn (LHQ, 2020). Theo báo cáo năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, 42% nhà vệ sinh ở trường tiểu học thiếu tiêu chuẩn cơ bản. Tại nhiều trường mà Loreto Vietnam đang hỗ trợ, có khoảng 1.000 học sinh mà chỉ có sáu nhà vệ sinh. Điều kiện không hợp vệ sinh và thiếu thốn thiết bị khiến nhiều em phải đi vệ sinh gần bụi cây hoặc các điểm thu gom rác. Hệ thống nước sạch không được cung cấp, vì vậy nhiều trường học phải lấy nước bẩn từ các hồ ao gần đó, làm tăng nguy cơ dịch bệnh liên quan đến vệ sinh. Nhiều nhà vệ sinh trường học không có ngăn cách chính thức cho nam sinh và nữ sinh, không có cửa và không có hệ thống thông gió.

Trong chương trình Vệ sinh trường học và Giáo dục sức khỏe , chúng tôi đang cộng tác với nền tảng gọi vốn cộng đồng, Global Giving, để gây quỹ cho dự án 'Cải tạo nhà vệ sinh trường học để nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục.' Giải pháp của chúng tôi bao gồm:

  • Cải tạo khối nhà vệ sinh cho các trường khó khăn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Thiết lập hệ thống nước sạch và cấp thoát nước an toàn.
  • Cung cấp các chương trình giáo dục và nâng cao sức khỏe.
  • Đo lường tác động và phổ biến kết quả vận động chính sách và chương trình.

"Nhà vệ sinh không chỉ đơn thuần là một nhà vệ sinh. Nó còn là thứ giúp cứu mạng sống, bảo vệ nhân phẩm và khởi tạo cơ hội." - Liên Hiệp Quốc

Tiếp cận sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh an toàn là quyền cơ bản của con người. Hãy ủng hộ chương trình này của chúng tôi bằng cách truy cập trang web dự án và chia sẻ với mạng lưới, gia đình và bạn bè của quý vị và các bạn:

Bấm vào nút sau để biết thêm thông tin.