Kết quả hoạt động chính

0

Trẻ em

được kết nối với giáo dục chất lượng
0

Trẻ em

được hỗ trợ trong giáo dục đặc biệt
0

Trường học và nhà trẻ

được xây mới
0

Phòng máy tính

trang bị đầy đủ
0

công trình nhà vệ sinh

cải tạo và trang bị đầy đủ
0

thư viện thân thiện

cải tạo và trang bị đầy đủ
0

Bộ dụng cụ học tập

bao gồm sách vở và đồng phục
0

Xe đạp và mũ bảo hiểm

được trao tặng

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI