Tham gia

Quyên góp

Tất cả trẻ em đều có quyền được học hành. Những trẻ em thiệt thòi nhất của Việt Nam cần sự hỗ trợ của chúng tôi để đạt được quyền đó để cuộc sống của các em và của cộng đồng được thay đổi…

Quyên góp ngay bây giờ

Tình nguyện viên

Các tình nguyện viên tận tâm đóng một vai trò thiết yếu trong việc mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, môi trường học tập hiệu quả và trong việc thay đổi cuộc sống của thanh niên và cộng đồng trên khắp Việt Nam…

Tình nguyện viên

Hợp tác

Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp và doanh nhân có vai trò quan trọng trong thách thức tạo ra một thế giới bình đẳng và công bằng hơn. Và vì vậy, chúng tôi tự hào về khả năng của mình trong việc tham gia cùng có lợi…

Hợp tác

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Nếu bạn quan tâm đến sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục trên khắp Việt Nam và muốn thành lập một nhóm nhỏ nhưng nhiệt tình gồm các cá nhân làm việc để giải quyết vấn đề này, vui lòng xem xét gửi…

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi