Tình nguyện viên

Bạn sẵn sàng tạo ra sự khác biệt? Chúng tôi không thể thực hiện công việc quan trọng của mình mà không có bạn. Các tình nguyện viên tận tâm đóng một vai trò thiết yếu trong việc mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, môi trường học tập hiệu quả và những đổi thay rộng khắp Việt Nam cho trẻ em và cộng đồng chúng ta.

TÌNH NGUYỆN VIÊN QUỐC TẾ

Với tư cách là một tổ chức nâng cao năng lực, Loreto Vietnam hoan nghênh các tình nguyện viên có kinh nghiệm phù hợp, những người sẵn sàng cam kết làm việc tối thiểu 6 tháng với Loreto Vietnam tại văn phòng của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đội ngũ nhân sự nhiệt huyết của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân có kỹ năng về thiết kế, gây quỹ, truyền thông, tiếp thị, quản lý sự kiện hoặc giáo dục.

Lưu ý về chi phí:

  • Các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ tự túc chi phí cá nhân và không được trả lương. Tất cả các chi phí liên quan đến đi lại, bảo hiểm, ăn ở và sinh hoạt khi làm việc với Loreto Vietnam cần phải do Tình nguyện viên hoặc tổ chức hỗ trợ của họ chi trả.
  • Tình nguyện viên có trách nhiệm xin thị thực và các nhu cầu đi lại khác về cả tài chính và hành chính.
ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN

 
TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi phụ thuộc vào đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình và cam kết để hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý sự kiện, gây quỹ, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, tiếp thị, truyền thông và quản trị văn phòng.

Nếu bạn có những kỹ năng quý giá này, quyết tâm tạo ra sự khác biệt và có thể cam kết làm việc với Loreto Vietnam ít nhất từ hai đến ba tháng, vui lòng liên hệ chúng tôi.

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN