Gia nhập đội ngũ

Nếu bạn quan tâm đến sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục trên khắp Việt Nam và muốn gia nhập đội ngũ các cá nhân nhiệt huyết đang không ngừng làm việc để giải quyết vấn đề này, vui lòng ứng tuyển vào một trong các vị trí sau đây mà chúng tôi hiện đang tìm kiếm.

  • Hiện tại không có vị trí trống.

Nếu bạn muốn nộp hồ sơ ứng tuyển cho các cơ hội việc làm trong tương lai, vui lòng gửi e-mail đến [email protected]