Vệ sinh trường học và Giáo dục sức khỏe

Tất cả trẻ em đều có quyền tiếp cận nguồn nước sạch và các hệ thống vệ sinh cơ bản. Ở các khu vực vùng sâu vùng xa của Việt Nam, nhiều trẻ em bị hạn chế tiếp cận với nguồn cung cấp nước sạch, khiến các em dễ mắc các bệnh do vệ sinh kém gây ra.

Để nâng cao nhận thức và cải thiện các tiêu chuẩn vệ sinh, Loreto Vietnam thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe với cộng đồng, nhà trường và xây dựng các công trình nhà vệ sinh lát gạch, dễ dàng lau dọn, khử trùng, bể chứa nước chung, khu vực chứa nước sạch riêng và bồn rửa mới cho học sinh nam, nữ và giáo viên.

Nhằm trang bị kiến thức về vệ sinh, sức khỏe và các thực hành vệ sinh phù hợp cho học sinh, chúng tôi đặt những hướng dẫn và áp phích về sức khỏe ngay trong các dãy nhà vệ sinh mới

Chỉ với khoản quyên góp từ $ 8.000 đến $ 10.000, chúng ta có thể xây dựng hoàn chỉnh một công trình nhà vệ sinh an toàn, sạch sẽ, khang trang cho toàn bộ học sinh và giáo viên của một trường học khó khăn. Kể từ khi chương trình “Vệ sinh Trường học và Giáo dục Sức khỏe” chương trình bắt đầu, chúng tôi đã xây dựng 23 khối nhà vệ sinh mới với hệ thống nước sạch và hệ thống cống an toàn, cải tạo 25 khối nhà vệ sinh xuống cấp và đào tạo 18,000 sinh viên với kiến thức và kỹ năng về bảo vệ và nâng cao sức khỏe học đường.

Đóng góp