Tăng cường Giáo dục đặc biệt

Loreto Vietnam nỗ lực kêu gọi sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chăm sóc và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết, bao gồm tiếp cận các chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia và cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, để truyền đạt lợi ích của các chương trình phát hiện sớm và can thiệp sớm. Loreto Vietnam nỗ lực tạo ra môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và dễ tiếp cận cho học sinh có nhu cầu đặc biệt; cũng như nỗ lực tăng cường mối liên kết giữa các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ các đối tác của chúng tôi là Trường chuyên biệt và trung tâm dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

 
Giáo dục đặc biệt

Các chương trình giáo dục đặc biệt của Loreto Việt Nam giúp tạo ra và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với nền giáo dục chất lượng cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Loreto Việt Nam cam kết đạt được…