Tiếp cận giáo dục tốt hơn

Loreto Vietnam tập trung vào giáo dục và nâng cao năng lực ở Việt Nam bằng cách trực tiếp giải quyết Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 của Liên hiệp quốc: “Đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.

Để đạt được mục tiêu này, chiến lược đầu tiên và quan trọng nhất là tạo cơ hội cho trẻ em có nhu cầu được tiếp cận giáo dục, bắt đầu từ việc xây mới, cải tạo các trường học, nhà trẻ, sân chơi, hoặc xây dựng và trang bị các công trình nhà vệ sinh an toàn, sạch đẹp cho các trường học. Tiếp đến là tiếp bước trẻ đến trường, có thể đơn giản như trao tặng xe đạp và mũ bảo hiểm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa để giúp các em dễ dàng đến trường mỗi ngày.

 
Vệ sinh trường học và Giáo dục sức khỏe

Tiếp cận với nước sạch và vệ sinh cơ bản là quyền của mọi trẻ em. Ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam, nhiều trẻ em bị hạn chế tiếp cận với nguồn nước sạch, khiến các em dễ mắc các bệnh do…

Xe đạp đến trường

Đi học và tiếp cận nền giáo dục có chất lượng là quyền của mọi trẻ em. Vì nhiều lý do, con đường đến trường ngày càng khó khăn và thử thách đối với một số trẻ em, đặc biệt là các em ở vùng sâu…
 

cặp sách đến trường

Nhiều gia đình ở các vùng nông thôn Việt Nam phải vật lộn để kiếm sống do hoàn cảnh gia đình hàng ngày.
Việc làm thời vụ, thất nghiệp, việc làm lương thấp, nhà ở nghèo nàn, có…

CẢI TẠO XÂY MỚI TRƯỜNG HỌC

Các chương trình của Loreto Việt Nam nhằm mang lại cơ hội tiếp cận công bằng với nền giáo dục chất lượng cho trẻ em và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chúng tôi làm việc thông qua tham vấn và thành lập….