Kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11 tháng 10

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em gái, 11 tháng 10!

“Chúng ta cần duy trì quyền bình đẳng, tiếng nói và ảnh hưởng của trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và quốc gia. Trẻ em gái có thể là tác nhân mạnh mẽ của sự thay đổi, và không có gì ngăn cản các em tham gia đầy đủ vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.”
- Tổng thư ký LHQ, António Guterres.

Trẻ em gái là hạt giống hy vọng sẽ tạo ra và đón nhận những tác động mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Loreto Vietnam, từ năm 1997 đã cam kết hỗ trợ bằng mọi cách sự tham gia và đóng góp của trẻ em gái vào các vấn đề phát triển, đặc biệt là tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục an toàn và chất lượng.

Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ em gái, Loreto Vietnam muốn kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trong việc chung tay cùng chúng tôi để trao quyền cho mọi trẻ em gái. Hãy chia sẻ với chúng tôi, bạn nghĩ thế nào về vai trò của trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng ngày nay? Hãy cùng ủng hộ việc trao quyền cho trẻ em gái!