Cải thiện kết quả giáo dục

Ngoài việc mang đến sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, Loreto Vietnam hợp tác với các đối tác địa phương, trường học và cộng đồng để nâng cao kết quả giáo dục của học sinh, đồng thời đưa ra các cách tiếp cận mới trong dạy và học, để hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn. Trong đó, hỗ trợ các trường học tập trung triển khai chương trình STEM là bước đi quan trọng. Các phòng máy tính mới và thư viện được cải tạo cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh khám phá và phát huy tối đa sự tò mò, sáng tạo và tài năng của mình.

Sự tập trung vào kết quả giáo dục nâng cao này đảm bảo sinh viên có thể bắt đầu suy nghĩ và lập kế hoạch cho việc theo đuổi giáo dục đại học, nghề nghiệp tương lai của họ và những đóng góp mà họ sẽ đóng góp cho xã hội với tư cách là phụ nữ và nam giới được giáo dục và có hiểu biết.

 
Phòng máy tính cho em

Hiện ở Việt Nam có khoảng 54,7 triệu người dùng Internet. Con số này được dự báo sẽ đạt 75,7 triệu vào năm 2023 (Statista 2018). Việc chia sẻ thông tin và kiến thức…

Thư viện cho em

Khi coi giáo dục mầm non và tiểu học là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển trong tương lai, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của sách ở giai đoạn này đối với cuộc đời của trẻ…

Giảng dạy STEM

Kể từ năm 2019, Loreto Việt Nam đã bắt đầu giới thiệu và quảng bá mô hình giáo dục STEM với các trường đối tác của chúng tôi. STEM là chương trình giảng dạy tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học…