Sống hết mình cho mọi người

Sống hết mình cho mọi người

Nhân ngày Quốc tế vì Công bằng Xã hội, 20 tháng Hai, chúng ta hãy ghi nhớ thông điệp của Liên hiệp quốc:

Công bằng xã hội là nguyên tắc cơ bản để cùng tồn tại hòa bình và thịnh vượng trong một quốc gia và giữa các quốc gia với nhau. Chúng tôi đề cao các nguyên tắc công bằng xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới, quyền của người bản địa và người di cư. Chúng tôi thúc đẩy công bằng xã hội thông qua xóa bỏ các rào cản giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, văn hóa và những khiếm khuyết.

Chúng ta hãy trân trọng những thông điệp tuyệt vời của Sơ Mary Ward: “Sống hết mình cho mọi người”

Hãy sống hết mình, mở rộng tầm mắt, trí óc, trái tim và tâm hồn để suy ngẫm về những gì chúng ta cần làm cho một ngày mai, một đời sống và một thế giới tốt đẹp hơn.

Trong số hàng triệu cách thức và giải pháp, Loreto Vietnam có niềm tin mạnh mẽ rằng giải pháp kinh tế, dễ tiếp cận và bền vững nhất chính là GIÁO DỤC. Bằng cách mang cơ hội được hưởng nền giáo dục đến cho tất cả mọi người, chúng ta có thể thúc đẩy công bằng xã hội và thay đổi thế giới.

Ảnh trong bài: Eliza Green-Lớp 12 trong chuyến đi hàng năm của trường Loreto Mandeville Hall Toorak để thăm và hỗ trợ các thiên thần nhỏ của Trung tâm Bảo trợ Trẻ mồ côi Khuyết tật Thị Nghè.