Quyên góp

Mỗi năm Loreto Việt Nam tiếp tục thúc đẩy việc trao quyền giáo dục cho trẻ em nghèo nhất và thiệt thòi nhất của Việt Nam. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tiếp tục tác động đến thay đổi đó.

Xin vui lòng, hãy hào phóng, và giúp chúng tôi thay đổi cuộc sống của hàng chục nghìn trẻ em từ những bối cảnh nghèo khó nhất của Việt Nam.