Loreto Vietnam xin chúc mừng Loreto Ministries 5 năm ra đời và phát triển, cũng như chúc mừng tất cả học sinh niên khóa 2019 của tất cả các trường Loreto.

Hãy cùng hòa nhịp với thông điệp của bà Cate Sydes, Giám đốc điều hành của  Loreto Ministries. Chúng ta là một gia đình vĩ đại và đang cố gắng hết sức trong việc “trao quyền và khuyến khích học sinh sử dụng năng lực cá nhân với sự tự tin, sáng tạo và hào phóng để yêu thương và cống hiến có trách nhiệm” để “có thể đi khắp nơi trên thế giới và tạo ra những giá trị thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người chịu nhiều thiệt thòi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *