Thật vinh dự cho Loreto Vietnam khi tham gia Hội nghị nhóm lãnh đạo các trường Loreto Úc năm 2019 tại Ballarat, Victoria, Úc.

Hội nghị diễn ra với đầy tình thân và yêu thương tuyệt vời. Chúng tôi đã chia sẻ những thông điệp và cách tiếp cận đẹp và ý nghĩa để củng cố và hiểu sâu hơn về sứ mệnh và tầm nhìn chung.

Một thông điệp cũng được nhấn mạnh rằng “trẻ em của chúng ta thật tuyệt vời. Trao cho các con một số công cụ cần thiết và các con có thể tạo ra những điều tuyệt vời. Trao cho các con cơ hội học tập và các con có thể thay đổi thế giới!