Hãy cùng chào đón và chúc mừng Ngày công lý xã hội vào ngày 20 tháng 2!

Đối với Liên Hợp Quốc, công lý xã hội là một nguyên tắc cơ bản cho sự chung sống hòa bình và thịnh vượng trong và giữa các quốc gia. Chúng ta thúc đẩy công lý xã hội khi chúng ta loại bỏ các rào cản mà mọi người phải đối mặt vì giới tính, tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa hoặc khuyết tật.”

Tại Loreto Vietnam, chúng tôi cũng trân trọng các giá trị công lý xã hội bằng cách cố gắng hết sức với trái tim và khối óc để mang lại cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người. Chúng tôi hy vọng với các chương trình giáo dục chất lượng, con cái chúng ta có thể lớn lên với cuộc sống tốt hơn và cơ hội tốt hơn. Và quan trọng hơn, các con sẽ trở thành lực lượng chủ chốt để bảo vệ và thúc đẩy công lý xã hội.