Hồ hởi tham quan thư viện mới, các em học sinh của điểm phụ Bàu Môn của trường tiểu học Đôn Châu B, Duyên Hải, Trà Vinh, tự hào chào đón các học sinh và hiệu trưởng trường Quốc tế Úc chính thức Khánh thành thư viện mới vào ngày 3 tháng 12.

Sau một năm gây quỹ do học sinh tổ chức, nhóm các bạn học sinh của Trường Quốc tế Úc, TP HCM, đã chia sẻ những câu chuyện về hoạt động của mình và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để học sinh các trườn khác cũng có cơ hội tiếp cận với các cơ sở thư viện với đầy đủ trang thiết bị và sách vở.

Xin cảm ơn cộng đồng Trường Quốc tế Úc đã tiếp tục hỗ trợ Loreto Vietnam để tăng cường khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng cho nhiều cộng đồng trẻ em nghèo.