422 Trẻ em ở Tịnh Biên, An Giang đã sẵn sàng cho sự bắt đầu của năm học mới nhờ sự hỗ trợ của Cộng đồng Loreto để cung cấp các gói học sinh, đồng phục và giày dép để bắt đầu một năm với sự tự tin và nguồn lực.