Các thành viên Loreto vẫn thường nói rằng “Chúng tôi chưa xong đâu!” Một khi chúng tôi đã “nâng bước các em vào tương lai” xét theo khía cạnh nào đó - thì sau đó chúng tôi lại muốn lấn thêm một bước nữa - để chúng tôi phóng đại và phát triển giá trị này cũng như cải thiện môi trường học tập cho các em học sinh còn nhiều thiệt thòi và thiếu thốn.

Đây là danh sách các dự án đang cần sự hỗ trợ - đặc biệt chúng tôi đang vươn rộng đến các tỉnh xa xôi còn nhiều khó khăn ở khu vực miền Nam Việt Nam. Các nhà tài trợ có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần giá trị của dự án. Tên của các nhà tài trợ sẽ được thể hiện trang trọng trên những bảng khánh thành và đại diện của nhà tài trợ sẽ được mời đến tham dự những buổi lễ động thổ và khánh thành dự án.

 

 

Hỗ trợ/Tài trợ trang thiết bị (Thư viện, phòng Vi tính, phòng Âm nhạc)

Chương trình hỗ trợ trang thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải tạo môi trường học tập nông thôn. Nhiều dự án Thư viện thân thiện, phòng Vi tính, phòng Âm nhạc đã được hoàn thiện trong niềm hân hoan của các em học sinh miền quê thiệt thòi và các đối tác ở các huyện/xã xa xôi.

 

  

Trường/Địa điểm

Yêu cầu

Kinh phí

(USD)

Trường tiểu học Đức Bình Đông

(Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án
7,000 

Trường tiểu học 'B' Cô Tô

(Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án
13,000

Trường tiểu học Đồng Thới

(Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'B' Ô Lâm

(Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'D' Ba Chúc

(Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Ngũ Lạc 'D'

(Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị 'Phòng âm nhạc'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

4,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Đông Hải 'C'

(Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Mỹ Chánh 'A'

(Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

Trường tiểu học Thanh Mỹ 'A'

(Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Song Lộc 'B'

(Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

13,000

Trường tiểu học Mỹ Chánh 'B'

(Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh)

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

13,000

Trường tiểu học 'A' Vĩnh Trung

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị 'Phòng âm nhạc'
Để biết thông tin, vui lòng truy cập vào trang thông tin dự án

4,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'B' Nhơn Hưng

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thư thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án
7,000

  Trường tiểu học 'B' An Hảo

 (Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)  

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính   

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án  

 13,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Tân Lập

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

13,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'A' Khánh An

(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang)

Cải tạo và trang bị 'Thư viện thân thiện'

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'A' Phú Hữu

(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang) 

Cải tạo và trang bị phòng máy vi tính

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

13,000

(được tài trợ)