Các thành viên Loreto vẫn thường nói rằng “Chúng tôi chưa xong đâu!” Một khi chúng tôi đã “nâng bước các em vào tương lai” xét theo khía cạnh nào đó - thì sau đó chúng tôi lại muốn lấn thêm một bước nữa - để chúng tôi phóng đại và phát triển giá trị này cũng như cải thiện môi trường học tập cho các em học sinh còn nhiều thiệt thòi và thiếu thốn.

Đây là danh sách các dự án đang cần sự hỗ trợ - đặc biệt chúng tôi đang vươn rộng đến các tỉnh xa xôi còn nhiều khó khăn ở khu vực miền Nam Việt Nam. Các nhà tài trợ có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần giá trị của dự án. Tên của các nhà tài trợ sẽ được thể hiện trang trọng trên những bảng khánh thành và đại diện của nhà tài trợ sẽ được mời đến tham dự những buổi lễ động thổ và khánh thành dự án.

 

 

Gói dụng cụ học tập (học sinh nông thôn)

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP     

LVAP đã bắt đầu kêu gọi đóng góp những “Gói Dụng Cụ Học Tập” cho những trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Một “Gói Dụng Cụ Học Tập” có giá trị 12 USD. Hầu hết các trường có khoảng trên 500 học sinh, vì vậy tổng giá trị là 500 x 12 USD = 6,000 USD.

Để tìm hiểu thêm về chương trình "Gói dụng cụ học tập", vui lòng truy cập vào đây.