Các thành viên Loreto vẫn thường nói rằng “Chúng tôi chưa xong đâu!” Một khi chúng tôi đã “nâng bước các em vào tương lai” xét theo khía cạnh nào đó - thì sau đó chúng tôi lại muốn lấn thêm một bước nữa - để chúng tôi phóng đại và phát triển giá trị này cũng như cải thiện môi trường học tập cho các em học sinh còn nhiều thiệt thòi và thiếu thốn.

Đây là danh sách các dự án đang cần sự hỗ trợ - đặc biệt chúng tôi đang vươn rộng đến các tỉnh xa xôi còn nhiều khó khăn ở khu vực miền Nam Việt Nam. Các nhà tài trợ có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần giá trị của dự án. Tên của các nhà tài trợ sẽ được thể hiện trang trọng trên những bảng khánh thành và đại diện của nhà tài trợ sẽ được mời đến tham dự những buổi lễ động thổ và khánh thành dự án.

 

 

Cải tạo và Xây dựng (trường Mầm non, lớp học, khu vực vệ sinh)

LVAP đã xây dựng và cải tạo hàng loạt các trường mẫu giáo, trường tiểu học và nhà vệ sinh, đem lại môi trường học tập mới mẻ, đầy hứng khởi và tràn đầy sức sống cho các em học sinh trên địa bàn 6 tỉnh thành đang hoạt động .

Từ giữa năm 2014, chúng tôi tiến hành các dự án sau đây và đang tìm kiếm kinh phí hỗ trợ.

 

   

 

 

Trường/Địa điểm

 

 Yêu cầu

 

Kinh phí hỗ trợ

(USD)

Trường mẫu giáo Đức Bình Đông

(Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên)

Xây dựng trường mẫu giáo

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

45,000

Trường tiểu học Vĩnh Gia

(Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

6,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Thanh Mỹ 'A' - Điểm phụ

(Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

6,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học Kinh Ranh

(Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau)

Cải tạo phòng học

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

20,000

 Trường tiểu học Hiệp Tùng 2

(Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau)

Cải tạo phòng học

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án 

 20,000

Trường tiểu học Đồng Tâm

(Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

6,000

(được tài trợ)

Trường tiểu học 'B' An Phú

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang thông tin dự án

5,000

Trường tiểu học 'C' An Cư

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang thông tin dự án

5,000

Trường mẫu giáo Sơn Ca

(Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Xây dựng trường mẫu giáo một phòng

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

10,000

Trường tiểu học 'B' Nhơn Hội

(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang)

 Cải tạo dãy phòng học 

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

 20,000

Trường tiểu học 'A' Phú Hội

(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

 Trường tiểu học 'B' Vĩnh Hội Đông
(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang)

Xây dựng khu nhà vệ sinh

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

5,000

Trường mẫu giáo Núi Tô

(Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang)

Xây dựng trường mẫu giáo

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

45,000

Trường mẫu giáo Tân Duyệt

(Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau)

Xây dựng trường mẫu giáo

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

45,000

Trường Mẫu giáo Nhơn Hội

(Huyện An Phú, Tỉnh An Giang)

Xây dựng trường mẫu giáo

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập vào trang  thông tin dự án

45,000