LVAP gửi lời chào đón nồng nhiệt và chân thành nhất tới những tổ chức doanh nghiệp và công ty có mong muốn đóng góp vào những dự án của LVAP hoặc tham gia vào những hoạt động với trẻ em trong những dự án của chúng tôi. Một lần nữa, LVAP mong muốn việc này sẽ không làm ảnh hưởng tới lịch học hằng ngày của các em học sinh, tuy nhiên chúng tôi có thể sắp xếp linh hoạt các chuyến đi vào những dịp thuận tiện cho doanh nghiệp và công ty.

Vui lòng theo dõi chính sách về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và Quy định về các chuyến đi thăm dự án của Doanh nghiệp.