Trong khoảng thời gian từ 10 tới 12 năm đầu, LVAP chỉ hoạt động trong địa bàn Hồ Chí Minh (tuy nhiên, không chỉ giới hạn trong phạm vi trung tâm thành phố). Địa bàn Hồ Chí Minh còn bao gồm những vùng lân cận với tổng diện tích lên tới 2,095 km2.
Sau khi được nâng cấp giấy phép hoạt động lên Văn Phòng Dự Án, LVAP hiện giờ đã vươn tới các tỉnh thành như: Cà Mau (là cực Nam của Việt Nam), Phú Yên, Tiền Giang, An Giang và Trà Vinh. Việc mở rộng phạm vi hoạt động này đã thật sự càng làm tôn vinh sứ mệnh và tầm nhìn hoạt động của chúng tôi, đó chính là “vươn xa tới những vùng khó khăn và hẻo lánh”

Vui lòng nhấp vào đây để xem tất cả những dự án của LVAP.