Những hình ảnh ấn tượng của tháng

Một tay và hai bánh…

Loreto Vietnam – Australia Program tiếp tục hỗ trợ trẻ em nghèo và thiệt thòi ở các vùng sâu, vùng xa thông qua việc trao tặng 112 chiếc xe đạp và nón bảo hiểm mới tại tỉnh Trà Vinh vào ngày 18 tháng 10 năm 2013. Con đường đến trường bây giờ đã dễ dàng và vui tươi hơn đối với rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh một người cha bị cụt một tay đang ‘giúp’ đứa con trai ‘một tay’ để mang chiếc xe đạp mới về nhà.

Đứa bé vui mừng ra mặt: “Nhà con trước giờ không có xe đạp để đi! Co rất mừng khi c&a