LVAP vô cùng biết ơn sự hỗ trợ mang tính cộng đồng của các bạn bè và các tập thể/đoàn thể/liên hiệp. Xin chân thành cảm ơn tình bạn, sự động viên, những tacs động tích cực và trên hết là những đóng góp không mệt mỏi của các bạn cho các em nhỏ thuộc các dự án của chúng tôi.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |