Trong “Tuần lễ Go Mad”, các bạn học sinh lớp 3 và lớp 4 Trường Quốc tế ABC, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thiết kế các trò chơi và hoạt động chạy rất thú vị cùng với nhiều gian hàng thực phẩm. Thông qua các hoạt động này, các bạn đã quyên góp được hơn 8 triệu đồng cho chương trình tặng Gói dụng cụ học tập của chúng tôi - đảm bảo rằng các bạn học sinh ở An Giang sẽ được trang bị gói dụng cụ học tập để bắt đầu cho năm học mới trong tháng Chín.

12.09.2017

12.09.2017

23.06.2017

22.06.2017