TÌNH NGUYỆN VIÊN

1. TÌNH NGUYỆN VIÊN QUỐC TẾ:

LVAP tham gia vào những dự án xây dựng và/hoặc hỗ trợ trang thiết bị cho các trường học tại Việt Nam. Do tầm nhìn của chúng tôi chú trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững nên chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ môi trường học tập cho các Sở Giáo Dục địa phương và cộng đồng để chủ động điều hành những trường học này sau khi hoàn thiện.

Dưới thỏa thuận này, vai trò của LVAP không cho phép chúng tôi can thiệp vào thời khóa biểu, lịch trình, chương trình giảng dạy của các trường học. Nhiệm vụ của chúng tôi từ lúc này trở đi là tiếp tục đóng vai trò đối tác hỗ trợ cho các trường. Mục tiêu của chúng tôi là “đồng hành” cùng các trường để giúp đỡ và khuyến khích sự phát triển lien tục và toàn diện.

Đối với các tình nguyện viên nước ngoài – thông tin tuyển dụng của LVAP luôn được đăng tải trên trang web của Hiệp hội tình nguyện viên quốc tế Úc (AVI) hoặc thông qua sự hỗ trợ của tổ chức Quốc Tế Mary Ward hoặc những cơ quan tình nguyện có uy tín khác. Chương trình tình nguyện kéo dài ít nhất 6 tháng và các tình nguyện viên yêu cầu phải có bằng cấp trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong việc dạy học cho trẻ em. Tất cả những tình nguyện viên làm việc cho LVAP cần những yêu cầu sau: a) đơn xin thị thực thông qua LVAP; b) kiểm tra cảnh sát

Các tình nguyện viên/khách tham quan của bất kỳ dự án nào của LVAP không được phép tham dự chương trình chỉ trong một vài ngày.

 

 

2. TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI VIỆT NAM:

Trong những năm vừa qua, LVAP tự hào đã xây dựng được một nhóm nòng cốt các bạn tình nguyện viên trẻ, đầy nhiệt huyết, đã cùng tổ chức các chuyến đi dã ngoại cuối tuần, dạy học bơi và những hoạt động khác cho trẻ em đang được chăm sóc bởi chương trình Loreto. Nhóm tình nguyện viên này đã xây dựng và hình thành một mối quan hệ đặc biệt với các em và nhiệt tình hỗ trợ việc tổ chức những chuyến đi dã ngoại vui và đầy lý thú. Nhóm này hiện đang được điều hành bởi các thành viên trong Hội Đồng Tình Nguyện Viên và luôn theo sát các dự án của Loreto.

Mọi thắc mắc về tình nguyện viên, xin vui lòng liên hệ:  tuyen@loretovietnam.org