• 27.06.2017

  • 23.06.2017

  • 22.06.2017

  • 22.06.2017

  • 07.06.2017Loreto vô cùng tự hào và vinh dự với việc Thanh Bùi tham gia làm đại sứ cho chương trình.  chi tiết

  • Australian Cricket fast bowling legend Merv Hughes will share stories and highlights of his cricketing career at a Charity Dinner being held at the Pullman Hotel Saturday 12th August. Proceeds from the sale of memoribilia on the night will go to suppport Loreto Kid Charity  projects. Tickets can be bought at the Pullman or Phatty's bar (D1) or at Meatworks or Lubu (D2). 

  • THE WONDER OF HER LOVE (Tạm dịch: Trish và Trái Tim Yêu Thương)

    Tiểu Sử Cuộc Đời của Trish Franklin, Người Sáng Lập và Cựu Giám Đốc Điều Hành của Tổ Chức Loreto Kids Charity